Thủ tục đất đai - Xin phép xây dựng

Tôi chuẩn bị mua đất để cuối năm xây dựng làm nhà, xin hỏi thủ tục đất đai gồm những thủ tục nào? Cơ quan nào cấp phép và cần những giấy tờ gì?

Việc đầu tiên cần làm trước khi đắt tay vào quá trình xây dựng là chuẩn bị thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng:

1.Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nội thành do ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố cấp. Người xin cấp đến làm việc tại Sở địa chính. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho các đối tượng sau:

- Những người thừa kế quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở hoặc tài sản mà không có tranh chấp về thừa kế nhưng chưa làm thủ tục sang tên trước bạ.

- Người chuyển nhượng đất ở thực sự có nhu cầu được chính quyền địa phương xác nhận.

- Người sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, được chính quyển địa phương xác nhận.

Để làm thủ tục, cần:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy mua bán nhà.

- Các giấy tờ liên quan về thừa kế, chia, nhận quà tặng (nếu người làm đơn không phải là chủ đứng tên trong các giấy tờ hợp lệ về đất đai).

Các giấy tờ này bao gồm:

            Quyết định giao đất hoặc giấy xác nhận quyền sử dụng đất.

             Giấy sở hữu đất hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

- Đất không có tranh chấp, không thuộc diện đã giao cho người khác sử dụng do thực hiện các chính sách của Nhà nước.

- Đối với trường hợp hoàn toàn không có giấy tờ hợp lệ, nhưng đất ở phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, và được chính quyền địa phương xác nhận đã sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980 và giấy xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch.

- Trường hợp mua bán bằng giấy viết tay, mà đất không phải là đất thổ cư thì người mua phải xin chuyển mục đích sử dụng từ thổ canh sang thổ cư.

2. Thủ tục xin chuyển nhượng quyến sử dụng đất

Đối với bên chuyển nhượng:

- 3 đơn xin chuyển nhượng (theo mẫu).

- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất.

- Bản sao hộ khẩu.

- Bản chính họa đồ hiện trạng vị trí đất.

Đối với bên nhận quyền sử dụng đất:

- Đơn xin nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).

- Bản sao hộ khẩu.

- Bản chính giấy uỷ quyền cho người đại diện (nếu bên nhận quyển sử dụng có 2 người trở lên).

- Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất: Đối tượng chịu thuế là trị giá đất được chuyển quyền sử dụng bao gồm trị giá các loại đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị và đất chuyên dùng.

Trường hợp bán nhà cùng với chuyển quyền sử dụng đất có nhà trên đó, thì đối tượng chịu thuế là phần trị giá đất chuyển quyền sử dụng, không tính phần trị giá nhà chuyển quyền sở hữu.

Trường hợp chuyển đổi đất cho nhau, có phát sinh chênh lệch về trị giá đất thì đối tượng chịu thuế là phần chênh lệch về trị giá đất.

Phương pháp tính thuế khi chuyển quyền sử dụng đất là:

Số thuế phải nộp = Giá trị giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất x Thuê suất

Trong đó: Trị giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất = Diên tích đất thực tế chuyển quyền sự dụng đất x Gía đất tính thuế.

Diện tích đất thực tế chuyển quyền sử dụng là diện tích sẽ chuyển quyền sử dụng. Trong trường hợp chuyển đổi đất cho nhau thì đó là phần diện tích chênh lệch khi chuyển đổi.

Giá đất tính thuế do Nhà nước ban hành, niêm yết tại trụ sở cơ auan thuế và cơ quan quản lý nhà đất, địa chính tại địa phương.

Trong trường hợp diện tích ghi trong giấy chủ quyền đất ít hơn diện tích đang sử dụng, do các nsuvên nhân:

Khi làm giấy chủ quyền, cơ quan có thẩm quyền không ghi đầy đủ diện tích chính, phụ thuộc phạm vi đất thì người sử dụng có quyền yêu cầu cơ quan quản lý xác định lại, có ghi rõ trên giấy tờ và bản vẽ hiện trạng.

Khi mua bán đất, đã cố tình khai diện tích giảm đi để giảm thuế trước bạ, thì phải làm lại thủ tục mua bán, đóng trước bạ, chứng nhận chủ quyền nhà theo luật định. 

Trường hợp do quá trình sử dụng, đã san lấp, bồi đắp ao hồ, cái tạo đất hoang thành đất riêng, phải có sự xác nhận của các hộ lân cận, cán bộ địa chính khu vực là mảnh đất đó đang thuộc quyền sở hữu của bạn, không có tranh chấp rôi tiến hành làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất.

Tin tức liên quan


 To Top